UPLOAD VIDEOPREZENTACE

 

Na této stránce máte možnost nahrát své video pacienta na náš FTP server.

 

Pro nahrání videa použijte tento odkaz . (Maximální velikost jednoho sdouboru pro upload: 256 mb.)

 

V případě technických dotazů volejte: 224 262 108.

 

Příprava kazuistik

Záměr prezentovat pacienta oznamte v přihlašovacím formuláři. Vítány budou jak diagnosticky složité případy, tak typické nálezy pohybových poruch, které mohou přispět k edukačnímu účelu semináře. Je možno probrat i volbu a efekty léčby. Do přihlašovacího formuláře napište stručnou epikrizu pacienta (do 100 slov, vzory naleznete níže). Budeme vás následně kontaktovat a lékaři z Centra extrapyramidových onemocnění z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN vám nabídnou rady a pomoc při zpracování videa a celé prezentace vašeho pacienta.

 

Doporučená struktura epikrizy:

1. Aktuální obtíže, případně co významného jim předcházelo

2. Jaké příznaky jste pozorovali, ev. nález zobrazovací metody nebo jiného důležitého pomocného vyšetření

3. Co je vidět na videu

4. Závěr, případně otázka

 

Vzory epikrizy [E1] 

1. 49-letá žena, dříve vážněji nestonala, asi před půl rokem si všimla nešikovnosti levé horní končetiny, asi tři měsíce není schopna se podepsat (levačka). Stálé horšení, nyní už je levá ruka zcela nepoužitelná, nezvládne ani jednoduché domácí práce. Dle manžela ztráta zájmu o okolí, smutná nálada. V obj. nálezu hypomimie, abnormální držení levé ruky, mimovolní stáčení a škubavé pohyby LHK, těžká apraxie LHK. Video: Obličej, řeč, postavení a pohyby LHK.

Závěr: Rychle se rozvíjející apraxie a abnormální pohyby LHK (dystonie + myoklonus?), depresivní syndrom. Nedokážu uzavřít, žádám o radu, jak pokračovat v diagnostice a léčbě.

 

2. Muž, 76 let, několik let si stěžuje na nejistotu při chůzi, občas upadl, podle rodiny asi rok nezvládá péči o domácnost ani hygienu, často neudrží moč, opakovaně se při pádech zranil. Při vyšetření částečně desorientovaný, MN intaktní, jinak jen pyr. iritační jevy na DK, nestabilita stoje, velmi nejistá chůze, rozšířená základna, krátké kroky, zárazy. CT: atrofie mozku, výrazné rozšíření komorového systému, četné subkortikální léze nejspíše vaskulární.

Video: Porucha stoje a chůze, dobrá hybnost nohou vleže.

Závěr: Porucha chůze typu astázie-abázie, suspektní demence a inkontinence, tj. suspektní normotenzní hydrocefalus, dif. dg. arteriosklerotická encefalopatie

 

Videozáznam pohybové poruchy

Videozáznam pohybové poruchy je forma zdravotnické dokumentace, sloužící k diagnostickým konzultacím, porovnání nálezů při dlouhodobém sledování, případně též v edukaci. Pro tyto účely je použitelný i záznam nedokonalé technické úrovně (např. pořízený mobilním telefonem), pokud zachycuje sledované příznaky. Vždy musí být zajištěna ochrana osobnosti pacienta, tj. informovaný souhlas (formulář je k dispozici zde) s pořízením videozáznamu a s tím, že bude použit pouze pro výše uvedené účely. Pokud není možné získat informovaný souhlas (např. u archivního záznamu), je nutné záznam pro prezentaci technicky upravit tak, aby identitu pacienta nebylo možné zjistit (překrytí či rozostření oblasti obličeje apod.). Podrobné instrukce k pořízení, zpracování a odeslání videozáznamu naleznete zde.

 

Priorita pro aktivní účastníky

Aktivní účastníci kurzu (tj. ti, kteří přihlásili prezentaci pacienta) mají při registraci prioritu.

 

TEL:  224 262 108

FAX:  224 261 703
 

Conference Partners Prague s.r.o.

Sokolská 26

120 00 Praha 2

epo@conferencepartners.cz

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now