ONLINE WEBINÁŘE S TÉMATIKOU EXTRAPYRAMIDOVÝCH ONEMOCNĚNÍ

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na II. ročníku EXPYnáře, online výukového webinářového programu pro extrapyramidová onemocnění, který pořádá Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta, Centrum extrapyramidových onemocnění Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN a Hennerův nadační fond. Kurz se bude vysílat živě v těchto termínech: 17.09.2019, 15.10.2019, 12.11.2019, 10.12.2019, 14.01.2020 a umožní Vám další vzdělávání v diagnostice a léčbě onemocnění bazálních ganglií. Výhodou zvolené on-line formy výuky je možnost připojení se do programu odkudkoliv z Vašich počítačů. Součástí programu bude i možnost diskuse a zodpovězení Vašich dotazů. Plánujeme opět možnost zpětného zhlédnutí všech dílů II. ročníku po odvysílání všech dílů.

Doufáme, že kurz bude pro Vás odborným přínosem a těšíme se na on-line shledanou.

 

Za Centrum extrapyramidových onemocnění 1. LF UK a VFN

Hana Brožová a spolupracovníci

Děkujeme všem za účast na 2. sérii EXPYnáře.

Nyní je možné se podívat na odvysílané díly 1. a 2.  ročníku EXPYnáře 2018 / 2019

ze záznamu.

 

Díky ochraně dat je nutné si před zhlédnutím záznamů zažádat u sekretariátu o heslo.

(tel.: 224 262 108, email: expynar@conferencepartners)

 

INFORMACE

EXPYNÁŘ (2. ročník 2019) bude zahrnovat pět online lekcí á 75 minut.

EXPYNÁŘ je pořádán dle SP č. 16 ČLK. Účast bude ohodnocena kredity.

Pořádají:

Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (http://www.neuro.lf1.cuni.cz/)

Hennerův nadační fond (www.hnfond.cz)

Vědecký sekretariát:

MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

Centrum extrapyramidových onemocnění

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd VFN a 1. LF UK

Kateřinská 30, 128 20 Praha 2, Tel.: 224 965 539, E-mail: hana.brozova@lf1.cuni.cz

Organizační sekretariát:

Conference Partners Prague s. r. o.

Sokolská 26, 120 00 Praha 2, Tel.: 224 262 108, E-mail: expynar@conferencepartners.cz

Web: www.conferencepartners.cz/expynar

Odborný garant za neurologii:

MUDr. Hana Brožová, Ph.D. - Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd VFN a 1. LF UK

Témata:

Extrapyramidová onemocnění (Diagnostika a léčba třesu, Diagnostika a léčba dystonie, Kognitivní postižení u neurodegenerativních onemocnění, Terapie psychiatrických komplikací u pacientů s Parkinsonovou nemocí, Nutriční terapie u pacientů s extrapyramidovým onemocněním)

Systém výuky

Po přihlášení do online formuláře bude účastníkovi zaslán link pro přihlášení do systému EXPYNÁŘE. Účastník má možnost sledovat kurzy on-line a na konci přednášky se zúčastnit diskuse. Účast na kurzech je evidována a přičítá

se na účet kreditů účastníka. Po odvysílání posledního dílu dostane účastník certifikát s patřičnými kredity. EXPYNÁŘE se započítávají do aktivit pro zájemce o získání licence expy specialisty.

Detailní návod ke sledování EXPYNÁŘE naleznete před začátkem vysílání v úvodu této webové stránky.

 

 

PŘIHLÁŠKA na II.ročník

Odesláním přihlášky souhlasím s poskytnutím mých údajů v rámci GDPR za účelem realizace vzdělávací akce a udělení kreditů v rámci celoživotního vzdělávání lékařů (https://cuni.cz/UK-9056.html).

 
 

as. MUDr. Hana Brožová, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

as. MUDr. Petra Havránková, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. Robert Jech, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Doc. MUDr. Jiří Klempíř, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Prof. MUDr. Jan Roth, CSc., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

MUDr. Tereza Uhrová, PhD, Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

as. MUDr. Olga Ulmanová, Ph.D., Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Program EXPYnář II. ročník

začátek vysílání v 19:00 hod.

17.9.2019 (EXPYNÁŘ 6)

Diagnostika a léčba třesu

12.11.2019 (EXPYNÁŘ 8)

Kognitivní postižení u neurodegenerativních onemocnění

10.12.2019 (EXPYNÁŘ 9)

Terapie psychiatrických komplikací u pacientů s Parkinsonovou nemocí

14.1.2020 (EXPYNÁŘ 10)          

Nutriční terapie u pacientů s extrapyramidovým onemocněním

04.02.2020 (EXPYNÁŘ 7) (přesunuto z 15.10.2019)       

Diagnostika a léčba dystonie

Organizátoři děkují za podporu těmto partnerům projektu EXPYNÁŘ:

 

UCB, s. r. o.

 

 

ABBVIE, s. r. o.

 

Hennerův nadační fond

Vědecký sekretariát:

MUDr. Hana Brožová, Ph.D.

Centrum extrapyramidových onemocnění

Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd VFN a 1. LF UK

Kateřinská 30

128 20 Praha 2

Tel.: 224 965 539

E-mail: hana.brozova@lf1.cuni.cz

Organizační sekretariát:

Conference Partners Prague s. r. o.

Sokolská 26

120 00 Praha 2

Tel.: 224 262 108

E-mail: expynar@conferencepartners.cz

Web: www.conferencepartners.cz/expynar

© 2018 by EXPYNÁŘ proudly created with Wix.com

 
 
 
 
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now