top of page

Vítejte,

na webu EPO 2017

Vážené kolegyně a kolegové,

 

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na XVIII. ročníku Kurzu kontinuálního vzdělávání “Extrapyramidová onemocnění”, který ve dnech 12. - 13. května 2017 pořádají Neurologická klinika 1. LF UK a VFN a Hennerův nadační fond. Kurz se opět uskuteční v Českém Krumlově v prostorách Prelatury (Prokyšův sál).

 

Přednáškový program letos zahrne diagnostiku a terapii Parkinsonovy nemoci, symptomatické extrapyramidové poruchy u autoimunitních onemocnění, organizaci péče o pacienty s extrapyramidovými poruchami a zvláštní blok nesoucí název: Co nikdy nezanedbat v diagnostice extrapyramidových onemocnění. Chceme pokračovat odpoledních kazuistických blocích nazvaných „Ukaž svého pacienta“. Budou otevřeny pro všechny účastníky kurzu, kterým od okamžiku přihlášení na kurz lektoři z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN poskytnou pomoc a podporu při přípravě videoprezentací zajímavých či nejasných (ale i úplně typických) případů extrapyramidových poruch hybnosti, o kterých budeme v kazuistických blocích diskutovat.

 

Účastníci, kteří přihlásí kazuistiky svých pacientů, budou mít při přijímání přihlášek prioritu a teprve v druhém kole budeme potvrzovat účast také pasivním účastníkům, přičemž z nich budou mít přednost ti, kteří se kurzu neúčastnili v posledních 3 ročnících. Místo konání má omezenou kapacitu, což koresponduje s naším záměrem udržet nižší počet účastníků a zvýšit tím efektivitu kurzu.

 

Doufáme, že kurz bude pro Vás odborným přínosem a těšíme se na shledanou v Českém Krumlově.

 

Vaši

Evžen Růžička, Robert Jech, Hana Brožová a spolupracovníci

(spoluzakladatel kurzu Jan Roth letos v době jeho konání podniká studijní cestu, ale doufáme, že se nám přesto podařilo připravit atraktivní program, který vás zaujme)

 

Prokyšův sál

Handouty k přednáškám naleznete na stránce s programem a stáhnete kliknutím na její název.
Sborník abstrakt stáhnete zde.
bottom of page