top of page

Sladovna Písek

Vítejte,

na webu EPO 2018

Hadnouty jednotlivých přednášek naleznete v sekci program a otevřete/stáhnete kliknutím na název dané přednášky.

Kompletní sborník ke stažení v PDF.

Vážené kolegyně a kolegové,

dovolte, abychom Vás pozvali k účasti na XIX. ročníku Kurzu kontinuálního vzdělávání "Extrapyramidová onemocnění", který ve dnech 1. - 2. června 2018 pořádají Neurologická klinika 1. LF UK a VFN a Hennerův nadační fond. Kurz se uskuteční v Písku v prostorách Sladovny a nové místo nám umožní opět zvýšit kapacitu účastníků.

Přednáškový program bude letos zahrnovat diagnostiku a terapii parkinsonských syndromů, chorey, třesu, dystonie a dále speciální blok rehabilitace u pacienta s extrapyramidovým onemocněním.

 

S Vašim přispěním bychom rádi pokračovali v kazuistických blocích nazvaných „Ukaž svého pacienta". Budou otevřeny pro všechny účastníky kurzu, kterým od okamžiku přihlášení lektoři z Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN poskytnou pomoc a podporu při přípravě videoprezentací zajímavých či nejasných (ale i úplně typických) případů extrapyramidových poruch hybnosti, o kterých budeme v kazuistických blocích diskutovat.

 

Aktivní účastníci kurzu (tj. ti, kteří přihlásili prezentaci pacienta) mají při registraci prioritu. Pro nejlepší kazuistiky nabízíme i možnost následné pomoci s publikací či zpracováním pro atestační práci.

 

Doufáme, že kurz bude pro Vás odborným přínosem a těšíme se na shledanou v Písku.

Vaši

Evžen Růžička, Hana Brožová, Robert Jech, Jan Roth a spolupracovníci

 

bottom of page