Pořádají
 

Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze (http://www.neuro.lf1.cuni.cz/)

Hennerův nadační fond (www.hnfond.cz)

 

 

 

Garance České lékařské komory:

Vzdělávací akce je pořádána dle SP

č. 16 ČLK. Účast bude ohodnocena kredity.

Místo konání
 

Sladovna Písek, o.p.s.

Velké náměstí 113
397 01 Písek

 

 

 

Sekretariáty

Vědecký sekretariát:

Neurologická klinika VFN a 1. LF UK

Kateřinská 30

128 20 Praha 2

Tel.: 224 965 550

Fax: 224 916 980

E-mail: hana.brozova@lf1.cuni.cz

 

Organizační sekretariát:

Conference Partners Prague s.r.o.

Sokolská 26

120 00 Praha 2

Tel.: 224 262 108

Fax: 224 261 703

E-mail: epo@conferencepartners.cz

Web: www.conferencepartners.cz/EPO2020

Registrace

a

Platby

Kazuistiky

Registrační poplatek: 2.000 Kč (1.800 Kč RP / 200 Kč odborný společenský večer)

 

Registrační poplatek zahrnuje:

Odborný program, vstup na výstavu firem, učební materiály, 2x oběd a občerstvení během přestávek odborného programu.

Registrace:

Zde se můžete registrovat on-line. Aktivní účastníci s prezentací pacienta mají prioritu. Nicméně nové místo konání nám umožní opět zvýšit kapacitu účastníků.

Úhrady poplatků:

Registrační poplatek a ubytování uhraďte, prosíme, bankovním převodem na účet Conference Partners Prague, číslo účtu 176 573 822 / 0300 u ČSOB Praha 2, Anglická 20. Konstantní symbol: 0308, Variabilní symbol: 052020

(IBAN: CZ12 0300 0000 0001 7657 3822, BIC:CEKOCZPP). Potvrzení o úhradě pošlete sekretariátu elektronicky na adresu: epo@conferencepartners.cz.

Prosíme, nezapomeňte u bankovních převodů do zprávy pro příjemce uvést jméno účastníka za kterého se daný poplatek hradí a zkratku EPO 2020.

Zrušení registrace:

Zrušení registrace lze provést pouze písemně nejpozději do 15. dubna 2020. Platba bude vrácena po odečtení stornovacího poplatku ve výši 50 % z celkově uhrazené částky. Po tomto datu platbu vrátit nelze, ale budou Vám zaslány všechny materiály kurzu.

 

Prezentace vlastních pacientů:

Rádi bychom připravili pro panel expertů dostatek neznámých pacientů. Proto budou v letošním ročníku vítány především Vaše zajímavé kazuistické případy, které již byly diagnosticky vyřešeny a můžeme si na nich ukázat, jak hodnotit příznaky a postupovat k diagnóze. Forma prezentace bude kratší, pouze video pacienta, krátká anamnéza, výsledky vyšetření a závěr. S přípravou prezentace Vám pomohou naši lektoři.

Velmi děkujeme za spolupráci při přípravě nového kazuistického bloku. Prezentaci pacienta označte v přihlašovacím formuláři. Více informací naleznete zde.

 

TEL:  224 262 108

FAX:  224 261 703
 

Conference Partners Prague s.r.o.

Sokolská 26

120 00 Praha 2

epo@conferencepartners.cz

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now