top of page

 

PROGRAM KONFERENCE CHYTRÉ REGIONY, CHYTRÉ BUDOVY

Masarykova kolej v Praze v Dejvicích, 24. 11. 2015

 

 

8:30 – 9:30   Registrace

 

 

9:30 – 10:00   SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ

          

        Předsedá: Jan Pokorný, koordinátor projektu

 

Rut Bízková,  předsedkyně Technologické agentury ČR -  Program Centra kompetence

Jiří Hirš, VUT v Brně - Představení projektu Smart Regions

Jana Drápalová, starostka MČ Brno, Nový Lískovec  - Příklad dobré praxe z pilotní lokality

 

 

10:00 – 12:30   CHYTRÉ REGIONY

 

Předsedá: Jiří Hirš, VUT v Brně

 

10:00 – 10:25   Energetické a látkové toky v regionech, Jan Pokorný, ENKI, o.p.s.

10:25 – 10:50   Zdroje znečištění povrchových vod v urbanizovaném povodí, Jana Nábělková, ČVUT v Praze

 

 

10:50 – 11:10   přestávka

 

 

11:10 – 11:35   Ochrana povodí před odpadní vodou – inteligentní odlehčovací komory, efektivita na ČOV,  

Jaroslav Pollert,  ČVUT  v Praze

11:35 – 12:00   Nové trendy v čištění odpadních vod, Lukáš Dvořák, MemBrain s.r.o., Ing. Aleš Černín

12:00 – 12:25   Ověření technologie na výrobu bioCNG z bioplynu v reálných podmínkách, Marek Bobák,

MemBrain s.r.o.

            12:25 – 12:45   Co se skrývá za “Industry 4.0” (Čtvrtá industriální revoluce), Vladimír Mařík ČVUT v Praze

        

12:45 – 14:00   oběd

 

 

14:00 – 15:50   CHYTRÉ REGIONY, BUDOVY A STAVBY

 

Předsedá: Petr Hájek, ČVUT v Praze

 

14:00 – 14:25   Inteligentní  Soustavy zásobování teplem (SZT) – prvky „smart grid“ v teplárenství, Josef Karafiát,

                           ORTEP, s.r.o.

14:25 – 14:50   Vnitřní prostředí budov s nízkou potřebou energie,  Karel Kabele, ČVUT  v Praze

14:50 – 15:30   BIM a modelování budov, Martin Černý,  Petr Komínek, Tomáš Volařík, VUT v Brně  

15:30 – 15:55   Kompozitní stropní a stěnové dílce na bázi dřeva, Petr Kuklík, ČVUT v Praze

   

 Závěr

 

 

Změna programu vyhrazena

 

Projekt TE02000077  „Smart Regions – Buildings and Settlements Information Modelling, Technology and Infrastructure for Sustainable Development“

www.inteligentniregiony.cz

bottom of page