top of page

Přihlásit se na konferenci je možné ONLINE nebo odesláním vyplněného PDF FORMULÁŘE na adresu sekretariátu konference a to nejpozději do 18. listopadu 2015.

 

Registrační poplatek 750,- Kč zahrnuje vědecký program a materiály konference, občerstvení během kávových přestávek a oběd.

 

Platbu registračního poplatku ve výši 750,- Kč uhraďte na účet č. 176 573 822 / 0300 (IBAN: CZ12 0300 0000 0001 7657 3822, BIC: CEKOCZPP) u ČSOB a. s., Anglická 20, 120 00 Praha 2, KS: 0308, VS: 112015.

 

Pro případnou platbu kreditní kartou, kontaktujte sekretartiát konference.

 

V případě, že požadujete daňový doklad, vyplňte přesnou fakturační adresu včetně IČ a DIČ v příslušném poli registračního formuláře. Na základě těchto údajů Vám automaticky zašleme fakturu, kterou Vás prosíme po obdržení uhradit.

 

Zrušení registrace:

Zrušení registrace lze provést pouze písemně sekretariátu konference a to nejpozději do 18. listopadu 2015. Platba bude vrácena po odečtení stornovacího poplatku ve výši 50% z uhrazené částky. Po tomto datu platbu vrátit nelze, ale budou Vám zaslány všechny materiály konference.   

bottom of page